Тела на Сојузот на композиторите на Македонија

 

Претседател на СОКОМ

(2014-2016)

Сони Петровски

 
   

Претседател на Собранието на СОКОМ

(2014-2016)

Стојан Стојков

Генерален секретар

(2011-2015)

Лазар Мојсовски

Претседателство

(2014-2016)

Марко Коловски, Јана Андреевска, Бранка Костиќ-Марковиќ, Роберт Саздов, Валентина Велковска-Трајановска, Кокан Димушевски

Надзорен одбор

(2014-2016)

Јане Коџабашија

Дарија Андовска

Дамјан Темков

Претставник на СОКОМ во European Composers Forum

(2014-2016)

Проф. м-р Јана Андреевска

Уметнички одбор на „Денови на македонска музика“

(2015-2016)

Јана Андреевска, Панде Шахов

Уредувачки одбор на списание „Музика“

(2014-2016)

Марко Коловски, Викторија Коларовска-Гмирја, Стефанија Лешкова, Младен Марковиќ

Уметнички раководител на „Струшка музичка есен“

(2014-2015)

Ивона Опетческа-Татарчевска

Програмски одбор за награда „Виртуози“

(2015)

Сони Петровски, Маја Чанаќевиќ, Дејан Прошев

Уредник на веб страница

(2014-2016)

Дојрана Прокопиева

Проект менаџер на ансамблот КонТемпора

Бојана Петровиќ

Лиценцирани нотографи

Марко Коловски

Доц. м-р Сони Петровски

Вонр. проф. м-р Валентина Велковска-Трајановска

м-р Дамјан Темков

м-р Борис Светиев

Михајло Штерјев

Симона Симуноска

   
 
   
 
   
 

Тела на СОКОМ

Членови на Претседателство:

1. Марко Коловски

2. Јана Андреевска

3. Бранка Костиќ-Марковиќ

4. Роберт Саздов

5. Валентина Велковска-Трајановска

6. Кокан Димушевски

повеќе

Како се станува член

Зачленувањето во Сојузот на композиторите на Македонија - СОКОМ е утврдено со Статутот на СОКОМ. Во прилог се извадоци од Статутот со кои се утврдуваат критериумите за членство во СОКОМ...

повеќе

Награди на СОКОМ

Традиционално, секоја година СОКОМ доделува три награди: награда за животно дело, за најдобра премиерна изведба на дело од македонски автор и за најдобра изведба на дело од македонски автор.

Претседатели на Сојузот на композиторите на Македонија

1947 - Петре Богданов Кочко
1950 - Тодор Скаловски
1951 - Трајко Прокопиев
1952 - Тодор Скаловски
1953 - Трајко Прокопиев
1955 - Тодор Скаловски

повеќе