Концерт на ансамблот КонТемпора во Скопје

Концерт на Ансамблот за современа музика „КонТемпора“ во Скопје

24 декември 2017, 18 часот

Концертна сала на ДМБУЦ „Илија Николовски - Луј“

ПРОГРАМА

 

*Концертот е поддржан од Министерството за култура на Р. Македонија