ПРОКОПИЕВА Дојрана

Дојрана Прокопиева дипломира, а потоа и магистрира на Факултетот за музичка уметност, на Одделот за музикологија во класата на проф. д-р Димитрије Бужаровски со трудот „Структуралните карактеристики на применетата авторска музика на десет претстави од Драмскиот театар во Скопје, одиграни во периодот од 1979 до 2007 година“. Во текот на студиите е добитник на стипендии и награди од државните натпревари по музика. Во 2007 година ја добива наградата „Томислав Зографски“, од Фондацијата „Томислав Зографски“ за најдобар студент од одделите за композицијата, музикологија, етномузикологија, диригирање и МТП. Учествувала на повеќе семинари и музички школи во Хрватска, Франција, Велика Британија и Македонија. Во периодот од 2002 до 2008 година е соработник на Институтот за истражување и архивирање музика ИРАМ при ФМУ во дејноста на дигиталното архивирање на музика, изработка на научни бази на податоци, подготовка, снимање (аудио и видео) и монтажа (аудио и видео) на концерти, како и реализација на емисии на студентското интернет радио). Со свои трудови се претставила на конференции во Македонија, Швајцарија, Франција, Хрватска и Велика Британија.  Прокопиева е уредник на компакт дисковите во издание на СОКОМ: „100 години Прокопиев“ и „Македонска филмска музика“. Од 2002 година е соработник на Сојузот на композиторите на Македонија - СОКОМ како проект менаџер и уредник на веб страницата на Асоцијацијата (www.sokom.mk). Нејзините стручни трудови, анализи, текстови и рецензии се објавувани од страна на ИРАМ, Центарот за музикологија - ЦЕМ, списанијата „Кинопис“, „Музика“ и „Театарски гласник“. Во 2012 година работи како музички критичар и рецензент во дневниот весник „Дневник“. Од 2012 година работи како проект менаџер во установата за уметнички дејности „Скопски џез фестивал“. 

 

Member Type: