ЖАБЕВА ПАПАЗОВА Јулијана

Јулијана Папазова докторира музикологија на Институтот за истражување на уметностите - Бугарска академија на науките во Софија. (2012). Главна област на истражување и се студиите за популарната музика (историја, теорија, музички сцени, музички комуникации, алтернативниот рок во Југославија). Трудовите и се објавени за повеќе интернационални зборници, списанија и издавачи:Peter Lang“-Frankfurt am Main, „Hudební věda“-Prague;  „Journal of Creative Communications“-SAGE Publications; „Rowman&Littlefield“-Lanham, Maryland; „IASPM@Journal“; „Hollitzer Wissenschaftsverlag“-Wien; „Arti musices“-Zagreb; „Musicologica“-Bratislava; „New Sound“- Belgrade и др. Учесник на повеќе интернационални конференции на Оксфорд Универзитетот, Стразбур Универзитетот, Сибелуис Академија во Хелсинки, Универзитетот во Порто, Полска Академија на Науките во Варшава и др.

Во текот на 2017 г. работи на два научни проекти: како стипендист на Вишеград фондот работи на темата „Алтернативниот рок во Централна и Источна Европа“ на Коменски Универзитетот во Братислава (Филозофски факултет, Катедра за музикологија) и на проектот „Меката власт на популарната музика во медиумите. По примери од Бугарија и Балканот“, поддржан од Фондот „Научни Изследвания“ во соработка со ИИИЗК-БАН, ФЖМК-СУ во Софија. Авторка е на неколку книги меѓу кои: „Популарна музика. Теорија и историја“, Темплум, 2014; „Александар Џамбазов. Живот низ сеќавања, афоризми, сентенции“ (коавтор со Елени Новаковска), ЦЕМ, 2016. 

Member Type: 
Date of Birth: 
1978