КонТемпорa Контакт

АНСАМБЛ КОНТЕМПОРА

е-маил: contempora@sokom.mk

ПРОЕКТ МЕНАЏЕР

Бојана Петровиќ Алексова е-маил: bojana_petrov@yahoo.com

ПРОГРАМСКИ ОДБОР

Доц. м-р Сони Петровски

е-маил: soni.petrovski@gmail.com

Панде Шахов

е-маил: pande.shahov@rcm.ac.uk

 

контакт за медиуми

Дојрана Прокопиева

е-маил: dojrana@sokom.mk