Членови, Композитори

ЈАНЕ КОЏАБАШИЈА

(Егејска Македонија – с. Купа, 19.07.1942)

По завршувањето на студиите во Белград (класа на проф. Властимир Перичиќ), работи во Македонската радио – телевизија како новинар, уредник и подоцна во деведесеттите години од дваесеттиот век, – како одговорен уредник на Музичката продукција на МРТ. Во меѓувреме беше директор на Македонија концерт, која по неговото заминување згаснува. Паралелно со ова Јане Коџабашија развива богата и разновидна творечка активност. Најнапред, во шеесеттите и седумдесеттите години главно е фокусиран кон популарната музика во чиишто рамки остварува забележителни успеси во границите на тогашна Југославија. Неговите песни се наградувани на фестивалите „Белградска пролет 68“ („Момче и самовила“), „Скопје 68“ („Планино моја рудино“), „Вашиот шлагер на сезоната – Сараево 69“ („Далеку во далечината“), „Загреб 70“ („Дал да плачам ил да пејам“), „Скопје 71“ („Плачам“), „Скопје 72“ ( „Ме погледна ме маѓепса“), „Опатија 72“ („Старата гитара“) и др. Подоцна, во осумдесеттите години се свртува кон детската, хорската и камерната музика, создавајќи дела што го свртуваат вниманието на стручната јавност и се изведувани од наши и странски исполнители. Во овој период има кратка, но исклучително плодна дејност на страниците на весникот „Нова Македонија“ кога (1979-1984) од неговото перо излегуваат десетици критики што се исклучително сведоштво за тогашниот музички живот кај нас.

Својата творечка љубопитност Коџабашија ја манифестира уште на едно подрачје. Во почетокот на осумдесеттите години почнува неговиот интерес за македонското црковно пеење. Главно како истражување од времето на византиската традиција до денес, но и во неговиот творечки опус. Во вторава смисла, – најнапред се јавува неговата композиција „Литургија по Св. Јован Златоуст“, којашто по нејзината премиерна изведба во рамките на фестивалот „Денови на македонска музика“ доживеа (целосно или фрагментарно) низа изведби на фестивалите „Охридско лето“, „Струшка музичка есен“, „Тетовски хорски одзиви“ и др. Подоцна, но главно од 2004 година до денес тој создаде неколку десетици црковни напеви што станаа дел од вокалната црковна практика во македонските цркви. Ова се совпаѓа со еден од најзначајните периоди во неговиот живот што се протега од последната деценија на минатиот век до денес, кога тој со невиден ентузијазам и посветеност ги изучува теоријата и практиката на црковното пеење од византиската традиција. Подлога за тоа беше и неговата специјализација на псалтика и палеографија на византиската црковна музика што ја реализира во Букурешт – Романија, кај проф. д-р Себастијан Барбу-Букур. Резултатот, пак, беа голем број статии, студии, есеи, монографии за македонското црковно пеење од византиската традиција. Низ нив и благодарение на Коџабашија македонската јавност се запозна со дејноста на многу истакнати имиња од времето на Преродбата во Македонија, а посебно треба да се истакне неговото пронаоѓање на „Зборникот за псалт“ од Димитар Златанов – Градоборски чиешто музичко творештво во науката во текот на целиот XX век се сметаше за неповратно загубено. Во овој период Коџабашија објави дванаесет книги (на некои е автор, а на некои автор на воведниот текст и редактор) од областа на теоријата и практиката на црковното пеење од византиската традиција.

ТВОРЕШТВО

ОРКЕСТАРСКО: Кончертино, – за гитара и гудачки оркестар, (1993);

ХОРСКО: Подајте раце, – за тригласен пионерски хор, (1977); Пионерска песна, – за тригласен пионерски хор, (1978); Sclavlu (Заробеникот), – за мешан хор, (1991); Родителски завет, – за мешан хор, (1991); Dimandarea parinteasca (Родителски завет), – за мешан хор, (1991); Татковино, – за тригласен детски хор, (1991); Заробеникот, – за мешан хор, (1991); Литургија по Св. Јован Златоуст (на црковно-словенски јазик), – за мешан хор, (1993); Литургиска суита, – за женски хор, (1993); Литургија по Св. Јован Златоуст (на македонски литературен јазик), – за мешан хор, (1994); Три коледарки, – за женски хор, (1994); Херувимска песна, – за машки четиригласен хор, (1994); Збирка од Коледарски песни, – за мешан хор, (1994); Литургија по Св. Јован Златоуст (на влашки јазик), – за мешан хор, (1995); Благопожелба, – за машки хор, (1995); Божиќна песна, – за женски хор, (1995); Што ќе биде, – за детски хор, 120 47 Македонски композитори 121 (1996); Unite as (на англиски јазик), – за мешан хор, (1998); Пасхалија (транскрипција и адаптција), – за мешан хор, (1998/99); Цветот, – за детски хор, (2000); Вчера, – за детски хор, (2001); Земјо мила, – за детски хор, (2002); Многаја лета, – за двогласен мешан хор, (2004); Првиот псалм на Ренџов, – за машки двогласен хор, (2004); Сказна за цветот, – за детски хор, (2007); Сказна за цветот, – за детски хор, (2007); Скопје, Скопје, – за детски хор, (2011);

КАМЕРНО: Три става, – за две гитари, (1992); Две елегии, – за сопран,баритон и гитара, (1993); Романтичен адаџо, – за виола и пијано, (2004);

СОЛИСТИЧКО: Фолклорни варијации бр. 1, – за гитара, (1984); Фолклорни варијации бр. 2, – за гитара, (1985); Двогласна фуга, – за гитара, (1986); Фолклорни варијации бр. 3, – за гитара, (1987);

ДУХОВНА МУЗИКА ЗА РАЗНИ ВОКАЛНИ СОСТАВИ: Литургиска суита (на црковно-словенски јазик), (1993); Краток воскресник (на влашки јазик), (1996); Тропар на св. Кирил и Методиј, глас 4, (1996); Богородичен тропар, глас 1, (1997); Пасхалија (транскрипција и адаптција за хор), (1999); Многаја лета Науму, глас 2, (2000); Тропар на св. Никола, глас 4, (2004); Многаја лета Македонскому Синоду, глас 8, (2004); Хвала Стефану, глас 8, (2005); Многаја лета Методију, гласови 1, 2, 6 и 8, (2005); Многаја лета Партенију, глас 8, (2005); Достојно ест, гласови 2 и 8, (2005); Достојно ест, гласови 4 и 5, (2006); Достојно ест, гласови 6 и 8, (2006); Тело Христово, глас 1 (на црковно-словенски јазик), (2006); Многаја лета Агатангелу, гласови 2, 4 и 8, (2007); Многаја лета Петру, глас 2, (2007); Многаја лета Фотију, глас 8, (2007); Достојно ест, глас 1, (2007); Телото Христово, глас 5, (2007); Тропар на св. Димитрија, глас 4 (на црковно-словенски јазик), (2007); Херувика, гласови 1, 2, 3, 6 и 8 (на црковно-словенски јазик), (2007); Херувика, глас 4 (на црковно-словенски јазик), (2008); Господи, помилуј (тројно), глас 6 (на црковно-словенски јазик), (2008); Акатистна песна, гласови 1, 4 и 8 (на црковно-словенски јазик), (2008); Статија прва, глас 5 (на црковно-словенски јазик), (2008); Статија втора, глас 5 (на црковно-словенски јазик), (2008); Статија трета, глас 3 (на црковнословенски јазик), (2008); Достојно е, глас 5, (2009); Телото Христово, глас 8, (2009); Хрувимска песна, глас 6 (на македонски јазик), (2009); Блажени, на сите осум гласови (на црковно-словенски јазик), (2009); О, преславно чудо, глас 8, (2009); Блажени, гласови 1 и 8 , (2009); Блажен е оној човек, глас 8 , (2009); Достојно е навистина, глас 5, (2009); О, какво беззаконо собрание, глас 6, (2009); Влечен на крстот, глас 5, (2009); Слава. Ги соблекоа од мене ризите мои, глас 6, (2009); Гледајќи Те како висиш на крстот, Христе, глас 2 , (2009); Ден е на Воскресението, глас 5, (2009); Успение на Пресвета Богородица, глас 1, (2009); Те величаме Свети и Великомаченику Димитрие, глас 7, (2009); Тропар на св. Димитриј, глас 3, (2009); Кондак на св. Димитриј, глас 2, (2009); Тропар на св. Климент Охридски, глас 4, (2009); И сега. Плеќите мои ги дадов на биење, глас 6, (2009); Достојно е, (друго) глас 1, (2010); Тропар на Крстовден, глас 1, (2010); Кондак на Крстовден, глас 4, (2010); Тропар на Раѓањето Христово, глас 4, (2010); Кондак на Раѓањето Христово, глас 3, (2010); Тропар на Христовото Обрезување, глас 1, (2010); Кондак на Христовото Обрезување, глас 3, (2010); Тропари на Водоосветување: а) Гласот Господов на водите вика, глас 8 б) Денес се осветува природата, глас 8, (2010); Тропар на Богојавување, глас 1, (2010); Кондак на Б

ПОПУЛАРНИ (ЗАБАВНИ) ПЕСНИ: Гроб на вишна рида; Ако има љубов; Вино ли се твоите очи; Нејзина сестра; Небо, биди факел; Ме слушаш ли; Ако има љубов; Ало, ало, ме слушаш ли; Пролет; Te therras cdo nate; Го знаеме долгот; Кажи ми, кажи горо зелена; Никад лепше нисмо живели (на српски јазик); Косово, моје (на српски јазик); Цветен мај; Елпида; На разделба; Стариот бригадир; Република; Бригадири; Што е врева во селото; Не колни ја нашата љубов; Колку желби, колку мечти; Тој ден ќе дојде; Уште вчера бевме заедно; Игра на моите соништа; Елегија; Убавата палавка; Сакам да заборавам; Било и поминало; Крај фонтаната; Те барав и те најдов; Семафор, стоп!; Стариот даб; Од двете љубови една трае; Тајна (на српски јазик); Флоријана (на српски јазик); Некогаш ќе се сретнеме; Ме погледна, ме маѓепса; Да или не; Ако има љубов; Ало, ало, ме слушаш ли; Te therras cdo nate (на албански јазик); Момче и самовила, (1967); Мост преку море, (1968); Да одам ил’ да останам, (1968); Да ме љубиш, (1968); Планино, моја рудино, (1968); Незнаена сестра, (1969); Вардарска, (1970); Далеку во далечина, (1970); Дал‘ да плачам ил‘ да пејам, (1971); Момето од моите сништа, (1971); Моја родино, (1972); Земјо мила, (1972); Ноември во Скопје, (1972); Реката на спомените, (1972); Плачам, (1973); Порака, (1978); Горе вишна рида, (1982); Чекање крај реката, (1991); Ако има љубов, (1992); Фросина, (1992); Не можам да те заборавам, (1993); На Цветници, (1993); Раце барем подај ми, (1993); Ноќеска слушнав песна, (1994); Ангелот на Света Софија, (1994); Gionli Armăn (Младиот Влав) на влашки јазик, (1996); Vărculaclu (Врколакот) на влашки јазик, (1996); Călătorlu (Патникот) на влашки јазик, (1996);

ПЕСНИ ЗА ДЕЦА: Нашиот пријател; Малиот сообраќаец; Внимателно дете; Намигнува со три очи; Ѕвонче ѕвони; Пионерски марш; Риболовец; Чудна случка кај една воденичка; Vini toamna (Дојде есен) (на влашки јазик), – за вокален солист и оркестар, (1900); Нашиот пријател, – за вокален солист, хор и оркестар, (1982); Малиот сообраќаец, – за вокален солист, детски хор и оркестар, (1982); Внимателно дете, – за вокален солист, детски хор и оркестар, (1982); Не е фер, – за вокален солист, детски хор и оркестар, (1982); Намигнува со три очи, – за вокален солист детски хор и оркестар, (1982); Ѕвонче ѕвони, – за вокален солист, детски хор и оркестар, (1982); Семафор, – за вокален солист, детски хор и оркестар, (1983); Татковино, ти си сонце, – за вокален солист, детски хор и оркестар, (1984); Чудна случка кај една воденичка, – за вокален солист, детски хор и оркестар, (1985); Утро, – за, (1986); Утро, – за вокален солист, детски хор и оркестар, (1986); Крајпатен стражар, – за вокален солист, детски хор и оркестар, (1988); Дедо Мраз, – за вокален солист, детски хор и оркестар, (1988); Сонце за сите, – за вокален солист, детски хор и оркестар, (1989); Риболовец, – за вокален солист, детски хор и оркестар, (1992); Гевгелијо, лична, – за вокален солист, детски хор и оркестар, (1993); Биди дете, – за вокален солист, детски хор и оркестар, (1993); Colinda-Melinda (Коледе-леде) на влашки јазик, – за вокален солист, хор и оркестар, (1995); Бројалка, – за вокален солист, детски хор и оркестар, (1996); Изгубеното маче, – за вокален солист, детски хор и оркестар, (1996); „Limba-a noastră (Нашиот јазик), – за вокален солист, хор и оркестар, (1996); Armănamea,-a noastră vrută (Нашиот сакан род) , – за вокален солист, хор и оркестар, (1996); Limba-i nă vishteari (Јазикот е богатство), – за вокален солист, хор и оркестар, (1996); Armănă escu mini (Влаинка сум јас), – за вокален солист, хор и оркестар, (1996); Voi ficiori di pisti tut (Вие децата од целиот свет), – за вокален солист, хор и оркестар, (1996); Pap Cărciun (Божиќ), – за вокален солист, хор и оркестар, (1996); Scumpă-i dada (Слатка е мама), – за вокален солист, хор и оркестар, (1996); Musheata iarnă (Убавата зима), – за вокален солист, хор и оркестар, (1996); Nipoata-ali babi (Бабината внука), – за вокален солист, хор и оркестар, (1996); Ună matsă njică (Едно мало маче), – за вокален солист, хор и оркестар, (1996); Primuveara (Пролет), – за вокален солист, хор и оркестар, (1996); Ca lilicili-a Mailu (Како мајско цвеќе), – за вокален солист, хор и оркестар, (1996); Litsitari (Распродажба), – за вокален солист, хор и оркестар, (1996); Paplu sh-baba (Дедо и баба), – за вокален солист, хор и оркестар, (1996); Costa, Costa (Коста, Коста), – за вокален солист, хор и оркестар, (1996); Urărli-a noastri (Нашите желби), – за вокален солист, хор и оркестар, (1996); Patrida-a mea (Мојата татковина), – за вокален солист, хор и оркестар, (1996); Ti anotimpurli (За годишните времиња), – за вокален солист, хор и оркестар, (1996); Ciudii mari (Чудо големо), – за вокален солист, хор и оркестар, (1996); Какво чудо големо, – за вокален солист, детски хор и оркестар, (1997); Him sutsată bună (Дружина сме добра), – за вокален солист, хор и оркестар, (1997); Loats păpushili (Обувките земете си), – за вокален солист, хор и оркестар, (1997); Iani sh-Dina (Јани и Дина), – за вокален солист, хор и оркестар, (1997); Cu iamishi buni (Со овошја добри), – за вокален солист, хор и оркестар, (1997); Baba nj-deadi popi nauă (Баба ми ми даде нова кукла), – за вокален солист, хор и оркестар, (1997); Njitslji s-gioacă (Малечките си играат), – за вокален солист, хор и оркестар, (1997); Prindu Cărciun (На Божиќ), – за вокален солист, хор и оркестар, (1997); ВОЈНИЧКИ ЧЕКОРНИЦИ Песна за војникот, – за вокален солист, хор и фест. оркестар, (1993); Командире, командире, – за вокален солист, хор и фест. оркестар, (1994); Војник сум, – за вокален солист, хор и фест. оркестар, (1995);

МАСОВНИ ПЕСНИ: „Dimăndarea părinteasca (Родителски завет) на влашки јазик, (1992); Македонијо, земјо моја, (1995); Boatsea-a Pindului (Гласот од Пинд), (1996);

МУЗИКА ЗА ФИЛМ, ТВ И РАДИО ДРАМИ: Бакнеж, (1977); Сестри, (1978); Високо пладне, (1979); Исповедта на еден таксист, (1980); Патувањето за Такиџахому, (1982);

ЕДНОГЛАСНИ ПЕСНИ: Збирка од 40 коледарски песни (на влашки јазик), (1994);

ПУБЛИЦИСТИКА: КНИГИ: • Литургија по Св. Јован Златоуст („Санта Ѕурѕу”, Штип), (1995) • „Слатка е мама”, мелодии за деца („Санта Ѕурѕу”, Штип), (1996) • Јоан Хармосин-Охридски: Пасхалија (Унија за култура, Скопје), (1999) • Димитар Златанов – Градоборски: Литургија (Центар за византолошки студии, Скопје), (2004) • Андон Шахпаски: Краток воскресник (Центар за византолошки студии, Скопје, (2004) • Теорија и практика на црковното пеење од византиската традиција (Центар за византолошки студии, Скопје), (2004) • Учебник по источно црковно пеење (Центар за византолошки студии, Скопје), (2004) • Калистрат Зографски: Источно црковно пеење (Литургија и Воскресник, Центар за византолошки студии, Скопје), (2005) • Калистрат Зографски: Источно црковно пеење –Вечерња и Утрења (Центар за византолошки студии, Скопје), (2005) • Андон Шахпаски: Литургиски зборник (Центар за византолошки студии, Скопје), (2006) • Јоан Хармосин – Охридски: Живот и дело (Центар за византолошки студии, Скопје), (2007) • Црковното пеење во Македонија (Центар за византолошки студии, Скопје), (2008) • Ортографија со основна теорија на византиската музика (Центар за византолошки студии, Скопје), (2010) • Васил Иванов Бојаџиев: Опширен псалтикиски воскресник (Центар за византолошки студии, Скопје), (2011) • Андон Шахпаски: Псалтика (Центар за византолошки студии, Скопје), (2012) ОСВРТИ • „Скопје 77“ – Разновидно и распеано, („Нова Македонија“), • Сопот 73, (Радио Скопје, Прва Програма), (1973) • Спектакли во Шумската опера („Екран”, бр. 147, год. IV, Скопје), (1973) • Опатија 75 – XVI Смотра на југословенската продукција на забавна музика, (Радио Скопје, Прва програма), (1975) • Забавната музика на „Скопје 75“, („Културен живот“, година XX – бр. 9-10), (1975) • „Скопје 78“ – Чекор напред, Радио Скопје, Втора програма и „Нова Македонија“, (1978) • Пет години на „Струшка музичка есен“ („Нова Македонија“ и Радио Скопје, Втора Програма), (1979) • XVII Трибина на југословенското музичко творештво (Радио Скопје, Прва програма), (1980) • Струшка музичка есен – 82 (Радио Скопје, Прва програма), (1982) • Концертниот живот во СР Македонија во 1982 година (Радио Скопје, Прва програма), (1982) • Годишен концерт на студентите на Факултетот за музичка уметност (Радио Скопје, Ноќна програма), (1982) • Музичката 1983 – меѓу желбите и материјалните можности (Радио Скопје, Прва програма), (1983) • Музички живот у Македонији: У знаку музичких манифестација (Радио Загреб), (1983) СТАТИИ • Речитативните мелографски записи на Тодор Гавазов (Радио Скопје, Втора програма), (1973) • Младото стебло на музичката уметност (10 години Висока Музичка школа „Нова Македонија”, Скопје), (1976) • Апотеоза на минатото, (30 години композиторска дејност на Благоја Ивановски, „Современост”, бр. 2-3, Скопје), (1976) 126 47 Македонски композитори 127 • Љубомир Бранѓолица – Одблесоци во сино („Современост”, бр. 7-8, Скопје), (1976) • Како до автентичните вредности („Просветна жена” Скопје), (1984) • Рационализацијата во културата (Советување во Струга на 21. XI. 1985, и Радио Скопје, Прва програма), (1985) • Начини организовања музичког живота у Скопљу („Загребачки дани културе“ Загреб), (1986) • Можни форми на програмско дејствување во музичко-сценската дејност и програмата за рационализација во културата (Трибина на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, Скопје), (1987) • Музичка и касетна продукција (прилог во монографијата на Македонската радио-телевизија „Со збор и слика, 50 години сведоштво” Скопје), (1994) • Корените на македонската црковна музика, („Музика”, год. 2, бр. 2-3, Скопје, 1998. и „Весник” – службен лист на МПЦ, бр. 3, год. XV), (1998) • Аспекти на взаемните влијанија и развојот на црковното пеење кај поедини православни народи на тлото на Балканот во XIX-от и XX-от век („Нови звук”, Белград), (2000) • Враќање кон традиционалното македонско црковно пеење (Нова Македонија, сабота 11 и недела 12 Март, Скопје), (2000) • Искушенијата на црковното пеење во Македонија – тенденција за враќање кон пеењето од византиска традиција, (“Музика”, бр. 7, година 5, Скопје), (2001) • The trials of the church singing in Macedonia – tendecy of returning to the singing by the byzantine tradition, (Macedonian Music, No. 2, Skopje), (2001) • Преродбенскиот аманет за сопствено црковно пеење („Премин“, бр. 2, година I, Скопје), (2001) • Будителскиот дух на црковно-музичките дејци („Премин“, бр. 3, година I, Скопје), (2001) • Пасхалија – првата црковно-музичка книга на словенски јазик во Македонија, („Премин“, бр. 4, година I, Скопје), (2001) • За византиското црковно пеење, („Премин“, бр. 6, година I, Скопје), (2001) • Аспекти на взаемните влијанија и развојот на црковното пеење кај одделни балкански народи во XIX-от и XX-от век, („Пелагонитиса“, бр. 12, година VI, Битола), (2001) • Историски аспекти на византиската црковна музика, (”Премин”, бр. 7, година II, Скопје), (2002) • Историски аспекти на византиската црковна музика (втор дел) („Премин“, бр. 8, година II, Скопје), (2002) • Искушенијата на црковното пеење во Македонија – тенденција за враќање кон пеењето од византиска традиција, (Зборник на трудови од научниот собир: Христијанството во културата и уметноста на Струмичката епархија. Завод за заштита на споменици на културата и Музеј, Струмица), (2002) • Манасиј поп Тодоров, („Премин“, бр. 9, година II, Скопје), (2002) • Источно-православното пеење на балканските простори, (реферат на Византискиот симпозиум „Картата на Рига“ – Bzyantine Simposium Rigas Chart, Клуж (Романија)), (2002) • Со музика до светлината, промоција на ЦД Јоан Хармосин – Охридски: Црковни напеви од зборникот „Пасхалија“, Лајонс клуб „Св. Пантелејмон“ – (Скопје и Third ear music/ Гемини II, Скопје), (2002) • Отец Партение и Бигорските монаси, рецензија за компакт-дискот: „Пасхални песнопенија“, (издавач: Кукузел, Охрид), (2002 / 3) • Црковното пеење од византиската традиција, („Премин“, бр. 10, година II/III, Скопје), (2002/3. ) • Калистрат Зографски, („Премин“, бр. 11-12, година III, Скопје), (2003) • Историско-теоретски аспекти на црковната музика од византиската традиција, („Премин“, бр. 13-14, година III, Скопје), (2003) • Музичките реформи во источното црковно пеење, („Премин“, бр. 15-16, година III, Скопје), (2003) • Претставници на црковното пеење од Македонија, („Пелагонитиса“, бр. 13-15, година VII, Битола), (2003) • Church singing in the Ohrid archbishopric, Carmina Balcanica, (Review of south-easteuropean spirituality and culture, Year IV, no. 1, may 2011), (2003) • Димитар Златанов – Градоборски, („Музика“, бр. 11, година 8, Скопје), (2004) • Димитар Златанов – Градоборски (+1887) (Macedonian Music, no. 2, Special edition, Skopje), (2004) • Кој е Градоборски („Премин“, бр. 23 – 24, година IV, Скопје), (2004) • Андон Шахпаски – По трагите на еден новооткриен музички ракопис, („Премин“, бр. 31 – 32, година V, Скопје), (2005) • Васил Иванов Бојаџиев (1876-1950) – сто и триесет години од раѓањето, („Премин“, бр. 37 – 38, година VI, Скопје), (2006) • Никола Порјазов, живот посветен на црквата и црковното пеење, („Премин“, бр. 43 – 44 – година VII, Скопје), (2007) • Историскиот развој на црковното пеење во Македонија („Премин“, бр. 45/46, година VII, Скопје), (2007) • Се исполнува преродбенскиот аманет, („Премин“, бр. 47/48, година VII, Скопје), (2008) 128 47 Македонски композитори 129 • Јоан Хармосин – Охридски: Живот и дело, („Премин“, бр. 49/50, год. VII, Скопје, (2008) • Средновековните ракописи на територијата на Македонија („Премин“, бр. 53/54, година VII, Скопје), (2008) • Histirical perspectives onchurch singing, Carmina Balcanica (Review of south-easteuropean spirituality and culture, Year II, no. 2 (3), November), (2009) • Наум Миладин, („Премин“, бр. 55/56, година IX, Скопје), (2009) • Атанас Бадев, („Премин“, бр. 57/58, година IX, Скопје), (2009) • Георге Казана, („Премин“, двоброј 59/60, година IX, Скопје), (2009) • Црковното пеење во Македонија во 20-от век (двоброј 61/62, година IX, Скопје), (2009) • Нов прилог кон македонското црковно пеење („Премин“, двоброј 63/64, година IX, Скопје), (2009) • Дамаскиновиот осмогласен систем (двоброј 65/66, година X, Скопје, (2010) • Словенскиот јазик во црковната богослужба („Премин“, двоброј 67/68, година X, Скопје), (2010) • Принципот на сродност на црковното и народното пеење („Премин“, двоброј 69/70, година X, Скопје), (2010) • Воскреснува македонското црковно пеење („Премин“, двоброј 71/72, година XI, Скопје), (2011) • Нови изданија на македонското црковно пеење, („Премин“, двоброј 73/74, година XI, Скопје), (2011) РЕФЕРАТИ • Романско-ароманската компонента во црковната музика од византиска традиција на територијата на Македонија (реферат на симпозиумот „Сакралната музика на територијата на Романија во ерата на Христијанството” на Сојузот на композиторите и музиколозите на Романија, Букурешт), (2000) • Искушенијата на црковното пеење во Македонија – тенденција за враќање кон пеењето од византиска традиција (реферат на научниот собир на тема „Христијанството во културата и уметноста на Струмичката епархија, Струмица), (2000) • Хрисантовата реформа и делото на Јоан Хармосин-Охридски (реферат На симпозиумот на тема „Културата и уметноста на Охрид и Христијанството“, Охрид), (2000) • Романската црковна музика во словенските печатени изданија, (реферат на Интернационалниот конгрес на византиска музикологија, Букурешт), (2002) • Црковното пеење во Македонија во XX век, (реферат на научниот собир Илинден 1903 – Илинден 2003 „Борба за права, слободи и државност“ одржан на 17-18 декември 2003 во Скопје), (2003) • Македонското црковно пеење пред нови искушенија (реферат на Симпозиумот „Струшка музичка есен“), (2011) ПОРТРЕТИ • Благоја Ивановски, (Радио Приштина), (1975) • Љубомир Бранѓолица (Радио Приштина), (1975) • Дмитриј Шостакович – In memoriam, (Радио Скопје, Втора програма), (1975) • Александар Сариевски, (Радио Скопје, Прва програма, директно од Студиото М-1 на МРТ), (1978) • Пеце Атанасовски, (Радио Скопје, Прва програма, директно од Студиото М-1), (1979) • Љубомир Бранѓолица – 40 години музичко творештво, (Телевизија Скопје), (1984) • Данчо Митровски, оперски режисер, Македонски народен театар – Скопје, (монографија: „Македонски народен театар 1945-1985“, Скопје), (1985) КРИТИКИ Професионална одмереност и вкус (Нова Македонија 03.12), (1976); Младото стебло на музичката уметност (19. 12), (1976); Импресивно – да не се заборави (Нова Македонија 29.04), (1977); Виртуозно и елегантно (Нова Македонија 13. 05), (1977); По анемичниот почеток – разведрување (Нова Македонија 22.05), (1977); Шармантно, одмерено и повеќе од тоа, (1977); Неконвенционално (Нова Македонија 28. 05), (1977); Во творечко расположение (Нова Македонија 02. 06), (1977); Пролет со една ластовичка (Нова Македонија 03. 06), (1977); Струшката музичка есен во знак на Титовите јубилеи (06. 10), (1977); Прекрасна оперска вечер (Нова Македонија 09. 10), (1977); Разновидно и распејано (Нова Македонија 18. 11), (1977); „Цар Самоил” во полу празна сала (Нова Македонија 30. 10), (1977); Музикално и мисловно (Нова Македонија 31. 01), (1978); „Кармен” со гости од Љубљана (Нова Македонија 07. 03), (1978); Музикално и доживеано (Нова Македонија 21. 04), (1978); Сараевските „Боеми“ воодушевија (Нова Македонија 22. 05), (1978); „Балот под маски” под очекувањата (Нова Македонија 28. 05), (1978); Каварадоси – должник на скопската публика (Нова Македонија, (1978); Концерти со малку посетители (Нова Македонија 05. 04), (1978); Почеток што ветува (Нова Македонија 13. 10), (1978); „Скопје 78” (Нова Македонија 10. 11), (1978); Песни со убавина (Нова Македонија 21. 11), (1978); Потврдено реноме (Нова Македонија 12. 01), (1979); Музичка игра за деца (Нова Македонија 26. 01), (1979); 130 47 Македонски композитори 131 Сè заедно – стандардно (Нова Македонија 11. 03), (1979); Бурни аплаузи за гостите од Белград (Нова Македонија 23. 05), (1979); Аплаузи за Кармен и Микаела (Нова Македонија 15. 05), (1979); Во знакот на Енигареску (Нова Македонија 19. 05), (1979); Пријатни средби во Салонот 19,19 (Нова Македонија 18. 05), (1979); Уште една пријатна вечер (Нова Македонија 29. 05), (1979); Вечер на ветерани и дебитанти (Нова Македонија 03. 07), (1979); Почеток што ветува (Нова Македонијаă 05), (1979); Успешен тек на МОВ (Нова Македонија 05. 1979), (1979); Достојно за свечено затворање на МОВ (Нова Македонија 06. 1979), (1979); Потврдено реноме (Нова Македонија „Охридско лето 1979“), (1979); Настани за музички гурмани („Охридско лето 1979“), (1979); На просечното фестивалско ниво („Охридско лето 1979“), (1979); Два концерта – две впечатливи средби („Охридско лето 1979“), (1979); Пријатна концертна атмосфера (Нова Македонија 14. 10), (1979); Непретенциозна и допадлива Мими (Нова Македонија 01. 07), (1979); Тромбонистот Рибарски воодушеви (Нова Македонија 02. 10), (1979); Богато музичко доживување (Нова Македонија 09. 11), (1979); Се поамбициозна и поплодоносна (Нова Македонија 10. 11), (1979); Диригентот централна личност (Нова Македонија 08. 12), (1979); Два концерта и многу солисти (Нова Македонија 26. 12), (1979); Можности, афинитети, зрелост (Нова Македонија 30. 12), (1979);Надминати очекувања (Нова Македонија 02. 02), (1980); Неисполнети очекувања (Нова Македонија 19. 02), (1980); Шоу програма за граѓански вкусови (Нова Македонија 09. 03), (1980); Содржајна концертна седмица (Нова Македонија 30. 03), (1980); Успешна Менделсонова вечер (Нова Македонија 09. 04), (1980); На современи музички крстопати (Нова Македонија 27. 04), (1980); Концертни белешки од Салонот 19,19 (Нова Македонија 27. 04), (1980); Два концерта – две доживувања (Нова Македонија 13. 05), (1980); На почетокот тивко и скромно (Нова Македонија 14. 05), (1980); Во две убави изданија (Нова Македонија 15. 05), (1980); Убаво претставување на полските уметници (Нова Македонија 17. 05), (1980); Привлечна симфониска програма (Нова Македонија 20. 05), (1980); Мала, но квалитетна екипа (Нова Македонија 20. 05), (1980); Две дела во една вечер (Нова Македонија 22. 05), (1980); Не потаму од просечното (Нова Македонија 30. 05), (1980); За белграѓани на ‘карта повеќе’ (Нова Македонија 31. 05), (1980); Култивирано и непретенциозно (Нова Македонија 03. 06), (1980); Подиум на младите (Нова Македонија 10. 06), (1980); Пред публика од родители и професори (Нова Македонија 21. 06), (1980); Неколку квалитетни изведби (Нова Македонија 28. 06), (1980);Неизбришлив белег на нашето културно живеење (Нова Македонија 18. 07), (1980); Импозантно и квалитетно отворање на Летото – Кон свеченото отворање на Дваесетото Охридско лето , (1980); Два концерта на високо ниво – Кон настапите на Мешаниот хор и Симфонискиот оркестар при Уметничкиот ансамбл на ЈНА Белград (Нова Македонија 22. 07), (1980); Несекојдневен музички настан – Кон концертот на Македонската филхармонија, Под диригентството на Фимчо Муратовски – Солист на пијано Владимир Крпан од Загреб (Нова Македонија 24. 07), (1980); На средба со музичкото совремие (Нова Македонија 24. 07), (1980); Две ретко убави средби (Нова Македонија – кон концертите на на „Корели“ (Унгарија) и „Кипцих – квартетот“ од Бремен (СР Германија) 25. 07), (1980); На високо изведувачко ниво – Кон концертите на Хорот и Камерниот оркестар на РТС , (1980); Под диригентството на Драган Шуплевски и Антон Нанут (Нова Македонија 30. 07), (1980); Вечер на врвни музичари (Нова Македонија 01. 08), (1980); Кон концертот на флејтистите Ирена Графенауер и Никола Атанасов, како и чебалистката Оливера Ѓурѓевиќ од Белград, (1980); Квалитетни концерти (Нова Македонија 03. 08), (1980); Кон концертите на виолинистот Благоја Димчевски, пијано придружба Ивета Димчевска и на унгарскиот пијанист Ѓула Киш, (1980); Пријатни мигови со скопските уметници: Кон рециталите на сопранистката Анастасија Димитрова и Виолинското дуо ГаврилскаБратоев, пијано-придружба Нада Кецман (Белград) (Нова Македонија 05. 08), (1980); Концерти – фестивалски бисери – Кон настапиите на Јован Колунџија од Белград со пијано придружба на Владимир Крпан (Загреб) и на пијанистката Дубравка Томшиќ од Љубљана (Нова Македонија 06. 08) , (1980); Повеќе изведувачи од слушатели (Нова Македонија 05. 10), (1980); Диригент со цврста рака (Нова Македонија 23. 10), (1980); Незаборавен настап на оргули на Докузова (Нова Македонија 20. 11), (1980); Секоја изведба доживување (Нова Македонија 23. 12), (1980); Недела на виолинисти (Нова Македонија 17. 01), (1981); Уверливи знаци на уметничко зреење (Нова Македонија 04. 02), (1981); Концерт за гурманите на симфониска музика (Нова Македонија 08. 02), (1981); Потврдени и осведочени вредности (Нова Македонија 08. 03), (1981); Две привлечни музички средби (Нова Македонија 14. 03), (1981); Кога виолината ќе запее (Нова Македонија 08. 04), (1981); Пријатна Моцартова вечер (Нова Македонија 31. 05), (1981); Почетокот тих и скромен (Нова Македонија 14. 05), (1981); Угледот сочуван (Нова Македонија 15. 05), (1981); Во преден план диригентот (Нова Македонија 15. 05), (1981); Очекувањата исполнети (Нова Македонија 28. 05), (1981); Ново познанство во срдечна атмосфера (Нова Македонија 29. 05), (1981); Концери на оние што доаѓаат (Нова Македонија 15. 06), (1981); Содржајна музичка програма (Нова Македонија 19. 06), (1981); Првите аплаузи за белграѓани (Нова Македонија 11. 05), (1983); Претстава со неуедначени солисти (МОВ), (1983);Со здивот на европската сцена (МОВ), (1983); Како што може да се посака (Нова Македонија – 05), (1983); Културен настан и пресврт (Нова Македонија 132 21. 05), (1983); Настап пред родители и професори (Нова Македонија 05), (1983); Меѓу лирското и драмското (Нова Македонија 28. 05), (1983); Без најубавиот украс – публиката (Нова Македонија 28. 05), (1983); Апотеоза на револуционерното минато (Нова Македонија 01. 05), (1983); Суштински придонес (Нова Македонија 01. 05), (1983); Спектаклот не изостана (Нова Македонија 04. 06), (1983); Супериорна техника (Нова Македонија 08. 06), (1983); Гертруда – извонредна Виолета (Нова Македонија 08. 06), (1983); Човечка и уметничка зрелост (Нова Македонија 19. 12), (1983); Посетена претстава (Нова Македонија 10. 02), (1984); Продлабочено и уверливо (Нова Македонија 02. 02), (1984); Нерамномерен тек (Нова Македонија 25. 04), (1984); Концерти на камерни оркестри (Охридско лето), (1984); Концерти за најпробирливите (Охридско лето), (1984); Содржајно и впечатливо (Охридско лето), (1984); Привлечни камерни средби (Охридско лето), (1984); Добра претстава на скопските “боеми”, (1984); Млади уметници на музичката сцена, (1984); Осведочена креативност, (1984); Уште две пријатни средби, (1984); Во празнична атмосфера, (1984); Привлечен камерен омнибус, (1984); Камерна вечер која ќе се памети, (1985); Седмица на виолинисти, (1985); Разновидно и квалитетно, (1985); Во знакот на младите, (1985); Премиера која ќе се памети, (1985); Бетовен меѓу младите, (1985); Две музички средби со наши уметници, (1985); За гурманите на симфониска музика, (1985); Секоја изведба доживување, (1985); Први аплаузи за првиот рецитал, (1985); Средба што ќе се памети, (1985); Рафинирано и сугестивно, (1985); Убав почеток на „Охридско лето“, (1985); Високо ниво на камерно музицирање, (1985); Содржајно и атрактивно, (1985); Достојно за лауреатот, (1985); Студиозно и доживеано, (1985); На три нивоа, (1985); На „Охридско лето“ променливо, (1985).

Марко Коловски, музиколог (книга „47 македонски композитори“, 2013)

СОКОМ